LES INFORMATIE

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lessen vinden tweewekelijks plaats op
de woensdagavond, tussen 20.30 uur en 22.30 uur.
Adres: Buitenplaats de Mechelerhof (zie pagina CONTACT)

 

 

 

Les opbouw:


Een les bestaat doorgaans uit vier blokken/ onderdelen :
1. warming-up en work-out (ca. 40 minuten), waarin eerst de spieren worden opgewarmd en daarna alle spiergroepen afzonderlijk aan bod komen, eerst krachtoefening en daarna stretchen, per spiergroep/lichaamsonderdeel
2. oefeningen en danstechniek (passend bij onderwerp van de week) (ca. 40 minuten)
3. vrij dansen/ improvisatie en cooling down (ca. 20 minuten)
4. delen van ervaringen aangaande het onderwerp (ca. 20 minuten) en/of meditatie, incl. een thee en wat lekkers.

 


Les doelstellingen:

 

De danstechniekoefeningen betreft hoofdzakelijk bewegingen vanuit de Oriëntaalse dans, maar daarnaast kunnen er ook bewegingen uit andere culturen worden beoefend. Het doel is niet om op te leiden tot een Oriëntaalse dans Ster die op een podium wil schitteren, maar om een plek te bieden aan vrouwen die graag samen een oer-dans gevoel willen beleven en ook
interesse hebben om verhalen te delen en steun te ondervinden bij dagdagelijkse uitdagingen en levensvragen

 

 

Kleding/ meenemen:

 

Trek comfortabele kleding aan waarin u zich goed kunt bewegen, maar die niet te los zit zodat uw houding gecorrigeerd kan worden, indien nodig. Meerdere (dunne) laagjes kleding kunnen u erbij helpen om niet te koud te starten, het tijdens de warming-up, work-out en danstechniek niet te warm te krijgen en voor de cooling down/ meditatie op het einde van de les is het prettig om wèl weer wat meer aan te kunnen trekken.
 

(Ballet)schoentjes met een ruwe onderzijde, of (fleece) sokken met antislip zijn aan te raden. Vanwege de balletvloer zijn schoenen met een (rubberen) zwarte of donkeren zool niet toegestaan, die veroorzaken strepen op de lichte vloer.

 

Neem voldoende water mee (flesje), zodat u tijdens de les zonder al te veel oponthoud kun drinken als u dorst krijgt.

 

Pas op met juwelen, ze kunnen in de weg zitten bij de oefeningen en u neemt ze op eigen risico mee. Bij diefstal bent u zelf aansprakelijk.

 

Zijn er bepaalde beperkingen, blessures of gebreken, laat dit dan voor de lessen weten, zodat er rekening mee gehouden kan worden en ga zelf niet over uw grenzen heen. Vrouwen met serieuze lichamelijke problemen worden met klem verzocht eerst hun arts te raadplegen en de mogelijkheden te bespreken, alvorens zich op te geven voor de lessen. U volgt de lessen altijd op eigen risico.

 


De beoogde doelgroep is een leeftijdsgroep, tussen de circa 40 en 65 jaar, maar er zal uiteraard ook plek zijn voor vrouwen die hier, qua leeftijd, buiten vallen.


 

Uit diverse wetenschappelijk publicaties is afdoende gebleken dat dans een heel fijne uitwerking heeft op diverse vlakken: lichamelijke fitheid, geestelijke fitheid en een saamhorigheidsgevoel. Het is een viering van ons zijn, onze vrouwelijkheid, het leven en het vinden van een balans daarin.

Samen dansen werkt daarnaast ook helend.

 

 

Leskosten:


De kosten bedragen 11,50 per les en een les duurt twee uur.

De lessen vinden tweewekelijks plaats, rekeninghoudend met (kinder-)vakanties, dus niet altijd exact met een week interval. De exacte data worden u, bij interesse, toegestuurd.

Indien, door overmacht, een les niet gevolgd kan worden, is er na overleg een privéles mogelijk om dit in te halen, binnen de les-periode (datum in overleg) en maximaal 1 maal per les-periode. Bij ziekte is het overleggen van een doktersattest hiervoor noodzakelijk. (Zie de Algemene Bepalingen hieronder.)

 

Betaling is alleen per half jaar mogelijk, vooruit. Het incidenteel volgen van lessen is alleen mogelijk voor bezoekers/gasten van Buitenplaats de Mechelerhof, bij aanmelding vooraf. Hierbij gelden andere tarieven. Er is geen restitutie van lesgeld mogelijk.

 

 

Op 28 januari 2015 kunt u een gratis proefles
bijwonen, aanmelden hiervoor is verplicht!

(zie contactgegevens / achterflap).
De locatie is dan een andere dan hier vermeld.

 

Wilt u binnen een halfjaarlijkse les-periode instromen, dan kunt u een van de reguliere lessen als proefles kosteloos meedoen. Aanmelding vooraf is ook hierbij verplicht. Het tarief voor de resterende les-periode zal dan naar rato geschieden.

 

Algemene Voorwaarden:


-Inschrijving voor een les-periode gebeurt door storting vóóraf van het te betalen bedrag + melding hiervan aan Kashka (via e-mail). Stort u voor een bepaalde datum (zie verdere informatie), dan mag u een korting van het bedrag aftrekken.
-Bij absentie van een gehele les-periode, na gedane aanbetaling wordt, zonder melding 10 dagen voorafgaand aan de les-periode, geen restitutie verleend.
-Wat afzonderlijke lessen binnen een les-periode betreft, wordt in geval van ziekte of overmacht alléén een inhaalles op vertoning van een recente doktersverklaring gegeven, hetzij in de vorm van een privéles, hetzij in een andere lesgroep/ op een andere dag indien dit van toepassing is. Geen restitutie. Slechts een maal mogelijk binnen een les-periode.
-De lessen gaan altijd door, tenzij vermeld op de website, minimum 24 uur van te voren.
-Er wordt geen les gegeven op sommige officiële feestdagen en schoolvakanties. Check hiervoor deze web site. Gedurende de zomervakantie kunnen er workshops plaatsvinden.
-Kashka is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers en/of cursisten.


In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Kashka.

 

 

Copyrights

Het volledige copyright wat betreft de inhoud van deze website, de inhoud van de brochure én de lesinhoud, inclusief lesmateriaal, lesonderwerpen en choreografieën, rust volledig bij Silver Lining Dance Rituals©. Niets uit de hier genoemde informatie of beeldmateriaal, mag worden gekopieerd, gebruikt of gedeeld zonder expliciete toestemming, en dus ook niet via social media worden gedeeld. Bij overtreden van deze bepaling staat het Silver Lining vrij passende een boete op te leggen. ©2015 - Silver Lining - Dance Rituals

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

CONTACT US 

Smith & Associates
Phone: 1-999-SmithCo

Fax: 314-873-3800
Email: smith@smith.com

 

Our main office is on

55 West Street, Suite 2650, Arlington, VA