LES INFORMATIE

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lessen vinden tweewekelijks plaats op de
 
woensdagavond, van 20.30 uur tot 22.30 uur
op een prachtige locatie in het hart van het Zuid-Limburgse Heuvelland,
te Mechelen. (Privélessen vinden plaats in Wijlre.)


-Beide locaties zijn een kleine 15 autominuten verwijderd
van Heerlen en slechts 30 autominuten van Maastricht

én zijn erg gemakkelijk te vinden!
Parkeren is er gratis

en U krijgt natuurlijk een goede routebeschrijving toegestuurd.- 

 

 

LET OP: Mocht de woensdagavond voor u niet mogelijk zijn,

maar heeft u tenminste nog één vriendin of kennis

die wel samen met u op een andere dag van de week zou kunnen,

neem dan ook contact op!

 

  

Les data voor 2016- 2017:

(n.b. indien een tweewekelijkse datum in een vakantie viel,

is een alternatieve datum gekozen)

 

 

 

Tweede Semester (half jaar) 2016 (-2017)
07 september / 21 september
05 oktober / 19 oktober
02 november / 16 november/ 30 november
14 december
04 januari 2017 / 11 januari 2017/ 25 januari 2017Eerste Semester (half Jaar) 2017 (onder voorbehoud)
08 februari / 22 februari
08 maart / 22 maart
12 april / 26 april
10 mei / 24 mei
07 juni/ 21 juni

05 juli / 19 juli

 

 

NIEUW: u kunt zich ook per kwartaal* aanmelden:

(*hiervoor gelden bepaalde voorwaarden en andere prijzen, zie 'Contributie' hieronder)

 

Kwartaal 3/ 2016: 07 september - 16 november
Kwartaal 4/ 2016: 30 november - 25 januari

Kwartaal 1/ 2017: 08 februari - 26 april

Kwartaal 2/ 2017: 10 mei - 19 juli

 

Kleding/ Les reglement:

 

Trek comfortabele kleding aan waarin u zich goed kunt bewegen, maar die niet te los zit zodat uw houding gecorrigeerd kan worden, indien nodig. Meerdere (dunne) laagjes kleding kunnen u erbij helpen om niet te koud te starten, het tijdens de warming-up, work-out en danstechniek niet te warm te krijgen en voor de cooling down/ meditatie op het einde van de les is het prettig om wèl weer wat meer aan te kunnen trekken.
 

(Ballet)schoentjes met een ruwe onderzijde, of (fleece) sokken met antislip zijn aan te raden. (Vanwege de balletvloer zijn schoenen met een (rubberen) zwarte of donkeren zool niet toegestaan, die veroorzaken strepen op de lichte vloer.) Loop alleen met dit passende schoeisel de lesruimte in, de kleedruimte is via een aparte deur bereikbaar en daar kunt u uw schoenen achterlaten.

 

Neem voldoende water mee (flesje), zodat u tijdens de les zonder al te veel oponthoud kun drinken als u dorst krijgt. Breng verder géén dranken, etenswaren of kauwgum de lesruimte in. Het eten van snoep of kauwgum tijdens de les kan gevaarlijk zijn, laat dit dus liever achterwege.

 

Pas op met juwelen, ze kunnen in de weg zitten bij de oefeningen en u neemt ze op eigen risico mee. Bij diefstal bent u zelf aansprakelijk.

 

Neem ook een eigen handdoek mee, voor de grondoefeningen. Yogamatjes zijn aanwezig.

 

Laat uw mobiele telefoon in de kleedruimte achter en zet hem uit of stil, zodat de les niet onderbroken wordt door het geluid. Mocht er een dwingende reden zijn waarom u wél bereikbaar moet zijn, bespreek dit dan voor aanvang van de les.

 

Mocht er een dwingende reden zijn waarom u de les voortijdig moet verlaten, of als u pas later aanwezig kunt zijn, geef dit dan altijd van te voren even door en verlaat of betreedt de ruimte stil en discreet, zodat u de les niet verstoort. Het heeft natuurlijk altijd de voorkeur dat u de gehele les volgt, ook in verband met de warming-up en cooling-down.

 

Heeft u bepaalde beperkingen, blessures of gebreken, laat dit dan voor de lessen weten, zodat er rekening mee gehouden kan worden en ga zelf niet over uw grenzen heen. Vrouwen met serieuze lichamelijke problemen worden met klem verzocht eerst hun arts te raadplegen en de mogelijkheden te bespreken, alvorens zich op te geven voor de lessen.

 

U volgt de lessen altijd op eigen risico.

 

 


Bij voldoende interesse zullen er meerdere groepen worden gevormd,

dus attendeer uw vriendinnen ook op deze website en neem ze mee!


 

Uit diverse wetenschappelijk publicaties is gebleken dat dansen

een heel goede uitwerking heeft op diverse vlakken:

lichamelijke fitheid & balans, geestelijke fitheid & balans

én het bevordert het saamhorigheidsgevoel.

Het is een viering van ons zijn, onze vrouwelijkheid en van het leven.

Samen dansen werkt helend!

 

 

 

 

 

Contributie:


Uw aanmelding geldt voor de duur van één semester (half jaar) of kwartaal, en de betaling* van het cursusgeld moet in zijn geheel vóóraf worden voldaan. U bent pas definitief ingeschreven op het moment dat dit is geschied. Let op: het totale bedrag voor het hele semester of kwartaal dient dus vóór de eerste lesdatum op de rekening van Silver Lining te staan (en niet dan pas overgemaakt te worden).

De kosten bedragen € 14,50 per les (semester-aanmelding) en een les duurt twee uur.

Voor het tweede semester van 2016 (-2017) bedraagt het lesgeld € 159,50 (voor 11 lessen).

Bij betaling* vóór 24 augustus 2016, mag u hier € 5,00 korting vanaf trekken en komt het totale bedrag voor een half jaar dus op € 154,50.

 

Voor het eerste semester van 2017 bedraagt het lesgeld € 174,00 (voor 12 lessen).

Bij betaling* vóór 18 januari 2017 mag u hier € 5,00 korting vanaf trekken en komt het totale bedrag voor een half jaar dus op € 169,00.


Semester 2 (2016) € 159,50 (eventueel minus korting)

Semester 1 (2017) € 174,00 (eventueel minus korting)

LET OP: bij betaling* ná de genoemde data geldt deze korting dus niet!

Proefpakket/ Kwartaal aanmelding:
Indien u eerst wilt uittesten of de lessen iets voor u zijn, is eenmalig een kwartaal aanmelding (5 à 6 lessen) mogelijk. (In andere gevallen alleen na overleg vooraf.) Bij een kwartaal aanmelding is geen proefles mogelijk en zijn er ook geen kortingen van toepassing.

Bij aanmelding per kwartaal zijn de prijzen, inclusief administratiekosten, als volgt:

Kwartaal 3 (2016): € 108,50 (betaling moet binnen zijn voor 24 augustus 2016)
Kwartaal 4 (2016): €   90,50 (betaling moet binnen zijn voor 11 november 2016)

Kwartaal 1 (2017): € 108,50 (betaling moet binnen zijn voor 18 januari 2017)
Kwartaal 2 (2017): € 108,50 (betaling moet binnen zijn voor 19 april 2017)

 

Instroom gedurende seizoen:
LET OP: instroom gedurende een kwartaal/semester is alleen mogelijk voor nieuwe cursisten! Indien u, naast een kwartaal aanmelding, ook een of meer losse lessen in een andere periode wilt volgen waarvoor u zich niet aanmeldt, kan dit onder voorwaarden, echter alleen in combinatie met ten minste een kwartaal aanmelding. Bij een kwartaal aanmelding vervallen de kortingen die voor vaste cursisten gelden, zoals bij workshops e.d..


De lessen vinden tweewekelijks plaats, rekeninghoudend met (kinder-)vakanties, dus niet altijd exact met een week interval. Voor de exacte data zie hierboven.
 

Indien, door overmacht, een les niet gevolgd kan worden, is er na overleg een privéles mogelijk om dit in te halen, binnen de lesperiode (datum in overleg) en maximaal 1 maal per semester. Indien er meerdere groepen (op een andere tijd of dag van de week) bestaan, kan het inhalen alleen op deze manier geschieden. In alle gevallen geldt dat bij ziekte het overleggen van een doktersattest hiervoor noodzakelijk is. (Zie de Algemene Bepalingen hieronder.)

 

Betaling* is alleen per semester of kwartaal mogelijk, vooruit. Het incidenteel volgen van lessen is alleen mogelijk voor bezoekers/vakantiegasten van de locatie, bij aanmelding vooraf. Hierbij gelden andere tarieven. Er is geen restitutie van lesgeld mogelijk.

 

 

Met enige regelmaat wordt er een gratis introductie/ informatie avond
georganiseerd, neem contact op voor concrete data!

(zie contactgegevens)


 

Bijzondere bepalingen:
 

Contributie wijzigingen
De contributie wordt (deels) aangepast aan de gemaakte (huur)kosten. Silver Lining behoudt zich het recht voor de contributie (omhoog of omlaag) aan te passen, per lesperiode.

 

Indien er, door het veranderen van leslocatie, veranderingen in de contributie ontstaan binnen een lesperiode, dan wordt u voorafgaand aan het semester van die mogelijkheid op de hoogte gesteld en heeft u zich, door aanmelding, hiermee akkoord verklaard.

 

*Onder 'betaling' wordt verstaan dat het verschuldigde bedrag dan op de rekening van Silver Lining moet staan. Let op: bij transacties via internet bankieren hoeft het niet zo te zijn dat dit dezelfde dag al zichtbaar is op de rekening van de begunstigde, ook al is het bij uzelf wel al zichtbaar afgeschreven. Wacht dus niet tot de laatste dag/ het laatste moment met overmaken. Silver Lining behoudt zich het recht voor om cursisten uit de les te weren, indien het verschuldigde bedrag (nog) niet binnen is.

 

 

Algemene Voorwaarden:


-Inschrijving voor een lesperiode gebeurt door storting vóóraf van het te betalen bedrag + melding hiervan aan Kashka (via e-mail). Stort u voor een bepaalde datum (zie verdere informatie onder 'Contributie'), dan mag u een korting van het totaalbedrag aftrekken. Deze korting geldt niet bij instroom binnen een lesperiode of bij kwartaal-aanmeldingen.
-Bij absentie van een gehele lesperiode, na reeds gedane betaling wordt, zonder melding 10 dagen voorafgaand aan de lesperiode, geen restitutie verleend.
-Wat absentie bij afzonderlijke lessen binnen een lesperiode betreft, wordt in geval van ziekte of overmacht alléén een inhaalles op vertoning van een recente doktersverklaring gegeven, hetzij in de vorm van een privéles, hetzij in een andere lesgroep/ op een andere dag indien dit van toepassing is. Geen restitutie mogelijk. Een inhaal/privéles is slechts eenmaal mogelijk binnen een lesperiode/ het semester.

-Silver Lining behoudt zich het recht voor om cursisten uit de les te weren, indien betaling niet of niet op tijd heeft plaats gevonden.
-De lessen gaan altijd door, tenzij vermeld op de website of via e-mail, minimum 24 uur van te voren.
-Er wordt geen les gegeven op sommige officiële feestdagen en schoolvakanties. Check hiervoor deze web site en uw inbox. Gedurende de zomervakantie kunnen er (extra) workshops plaatsvinden.

-Silver Lining behoudt zich het recht voor om, bij onvoldoende aanmeldingen om de locatiehuur rendabel te maken, de lessen voort te zetten op een andere (geschikte) locatie. De tarieven zullen dan aangepast worden.
-Silver Lining/ Kashka is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers en/of cursisten.


In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Kashka.

 

 

 

 

Copyrights

Het volledige copyright wat betreft de inhoud van deze website, de inhoud van de brochure én de lesinhoud, inclusief lesmateriaal, lesonderwerpen en choreografieën, rust volledig bij Silver Lining Dance Rituals©. Niets uit de hier genoemde informatie of beeldmateriaal, mag worden gekopieerd, gebruikt of gedeeld zonder expliciete toestemming, en dus ook niet via social media worden gedeeld. Bij overtreden van deze bepaling staat het Silver Lining vrij een passende boete op te leggen.

©2015 - Silver Lining - Dance Rituals.

 

 

..

 

 

 

 

Les opbouw:


Een les bestaat doorgaans uit vier blokken/ onderdelen :
1. warming-up en work-out (ca. 40 minuten), waarin eerst de spieren worden opgewarmd en daarna alle spiergroepen afzonderlijk aan bod komen, eerst krachtoefening en daarna stretchen, per spiergroep/lichaamsonderdeel
2. oefeningen en danstechniek (passend bij onderwerp van de week) (ca. 40 minuten)
3. vrij dansen/ improvisatie en cooling down (ca. 20 minuten)
4. delen van ervaringen aangaande het onderwerp (ca. 20 minuten) en/of meditatie.

 

 

Les doelstellingen:

 

De danstechniekoefeningen betreft hoofdzakelijk bewegingen vanuit de Oriëntaalse dans, maar daarnaast kunnen er ook bewegingen uit andere culturen worden beoefend. Het doel is niet om op te leiden tot een Oriëntaalse dans Ster die op een podium wil schitteren, maar om een plek te bieden aan vrouwen die graag samen een oer-dans gevoel willen beleven en ook
interesse hebben om verhalen te delen en steun te ondervinden bij dagdagelijkse uitdagingen en levensvragen.

 

Alle rechten voorbehouden/ all rights reserved © Silver Lining Dance Rituals 2015